Like to see the new site we are building? Check uwwaterman.nu

FASE 1 - Harmoniseer

Opbouw- of inbouw-vitaliser?

Opbouw-vitalisers zijn door iedereen eenvoudig te plaatsen op de waterleiding. Het water loopt er dus niet doorheen. Ze brengen hun trillingsfrequenties over op het passerende water. Dat effect heet entrainment. Het wonderlijke is dat het water niet eens rechtstreeks in contact met die vitalisators hoeft te komen. Je kan dus heel eenvoudig proefjes doen door uw vitalisator kortstondig op uw tapkraan te monteren en het water qua smaak, densiteit en trilling te vergelijken met het doorstromende water zonder vitalisering.