Like to see the new site we are building? Check uwwaterman.nu

1. Water Vitaliseren

 

Tussen zuiver water en even zuiver water kan een wereld van verschil zitten!

 

Meestal nog belangrijker dan zuiveren is het water in een goede conditie te brengen.

 

 

FASE 1: Harmoniseer het spectrum

 

Water is dynamischer dan de meeste mensen denken. Water is beïnvloedbaar door geluid, magnetisme, licht en intentie en is voortdurend in interactie met zijn omgeving. Water kan licht absorberen tot ver buiten het zichtbare lichtspectrum en gebruikt deze energie om EZ-water te creëren, ook wel H3O2 genoemd of de vierde fase van water. Proff. Pollack ontdekte dat water lichtenergie kan omzetten in elektrische energie. EZ-water, het water wat hoofdzakelijk in onze cellen aanwezig is heeft namelijk een negatieve lading, terwijl gewoon H2O neutraal is. Water straalt ook licht uit in de vorm van fotonen. Watermoleculen kunnen zich op verschillende manieren gedragen. Hun dans bepaalt voor een groot deel hoe biologische processen verlopen en omgekeerd.

 

Met ultrafijne spectroscopische metingen kan men het spectrum van water in kaart brengen. Het unieke spectrum dat water elektro-magnetisch uitstraalt bepaalt de smaak van uw water. Dit verklaart waarom water anders proeft als het wordt gedronken uit bekers of waterkranen van verschillende materialen. Water houdt als informatiedrager alle frequencies vast van de stoffen waar het mee in contact is gekomen. Afhankelijk van de frequenties die water uitstraalt kunnen onderzoekers afleiden waarmee het in contact is geweest. Water in levende organismen weerspiegelt wat er in het organisme plaatsvindt. Het onderzoeken van het lichtspectrum dat al dan niet door watermoleculen geabsorbeerd wordt geeft info over de gezondheidstoestand of het groeigedrag van cellen. 

 

 

Mensen en dieren hebben een duidelijke voorkeur voor water met een zo neutraal mogelijk spectrum, met alle kleuren in een gelijke verhouding, zonder frequentiepieken er in. Het is gemakkelijker om water te programeren, dan te déprogrameren. In de natuur wordt ruis toegepast in de vorm van wit licht, ruis als geluid om water weer naar zijn oorspronkelijke neutrale conditie te brengen. Water met een neutraal spectrum raak je nooit beu om te drinken.

 

 

FASE 2: Natuurlijke beweging

 

Laat het water wervelen zoals in watervallen en bergrivieren. Het verrijkt zich met zuurstof, koelt af en creëert een ruis die het geheugen ervan helpt wissen.

 

 

Een kleine snel draaiende wervelaar op de waterkraan kan het water efficiënter imploderen dan een dure grote op de waterleiding. Door implosie in de draaikolk worden de watermoleculen, die bij stilstaand water of traag stromend water de neiging hebben om te clusteren, in kleinere clusters gebracht waardoor het efficiënter kan hydrateren.


Omdat bij een korte rechts draaiende werveling van het water frequenties die in het spectrum van het water zitten kunnen versterkt worden raden we aan het spectrum van het water eerst te harmoniseren (geheugen van het water te wissen). Als het water lang wordt gewerveld of eerst links wordt gewerveld worden ongewenste frequentiepieken in het spectrum ook gewist.

 

 

STAP 3: Water personaliseren

 

Water wordt door bijna alles beïnvloed, kleur, materiaal, licht, statische elektriciteit,...  Terwijl we streven naar een zo uitgebalanceerd water dat uit uw drinkwaterkaan stroomt, zal uw waterfles uw water drastisch beïnvloeden. We hopen op een bekrachtigende manier. Daarom is het belangrijk om ook aandacht te besteden aan het medium waar je water in bewaard. Hetzelfde water in een andere fles of karaf, al dan niet in contact met kristallen of halfedelsteden creëert terug een wereld van mogelijkheden om uw water te finetunen.

Hier zoeken we uit hoe we het spectrum van je vitale water zo kunnen beïnvloeden zodat het je op lange termijn kan blijven bekrachtigen.

 

 

 

De voordelen van vitaal water zijn ontelbaar:

 • de oppervlaktespanning verandert
 • het heeft toegenomen oplossend en reinigend vermogen
 • vitaal water is gemakkelijker om te zetten naar H302 in ons lichaam
 • het helpt voedingstoffen beter op te nemen, afvalstoffen beter af te voeren
 • er is minder energie nodig om het op te warmen (energie besparen)
 • er is geen hardnekkige kalkafzetting meer
 • je proeft verbetering van de smaak van groenten en fruit
 • het water voelt anders aan, er is minder kans op huidirritaties en droog haar
 • het beïnvloedt kristalisatiestructuur van bevroren water
 • het geeft een neutralisering van belastende informatie
 • het ondersteunt groei van levensbevordelijke bacteriën
 • het remt de groei van afbraakbacteriën
 • er zijn minder tot geen pesticiden nodig
 • versterkt het zelfgenezend vermogen
 • ...

 

Water deelt zijn informatie en vitaliteit met de omgeving.

Heeft water waar u mee in contact komt een lagere vitaliteit dan uzelf?

Dan onttrekt het levenskracht! Water met een hoge vitaliteit, schenkt u levenskracht!