Like to see the new site we are building? Check uwwaterman.nu

VITA PRODUCTEN

noimage

Stralingspreventie door Xenomide en andere piramide vormen

 

STRALING brengt een groot gezondheidsrisico voor mens, dier en plant met zich mee en wel voor de langere alsook de kortere termijn. Dit risico is mede afhankelijk van de blootstelling aan deze straling en van de constitutie of ziektetoestand van de persoon! Legio onderzoeken van allerlei aard hebben dit kunnen vaststellen.
 
Wetenschappelijk onderzoek Xenomide van Vita Producten B.V. leidt tot IGEF keurmerk.